Skip to main content

Дэлхийн Иргэд Ханбогдоос

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts The Big Oxmox advised her.

The best customer relationship management platform for just about everything.

“Нэгдмэл Зорилго” мэргэжлийн хөгжлийн бүлгэм нь анх 2021 оны 10 р сард Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд англи хэлний багшаар томилогдон ирсэн ОТ гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгч Д. Чулуунтөмөр, Б. Номинтуул, Д. Давааням нарын санаачлагаар байгуулагдсан. Бүлгэмийн үндсэн зорилго нь англи хэлний хичээлийг нэгэн ижил хичээлийн төлөвлөгөөр, хамтран боловсруулсан арга зүйгээр дамжуулан хичээлийн агуулгыг хүүхэд бүрт тэгш хүртээх юм. Өөрөөр хэлбэл багш нар багаараа хичээлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж, нэгэн ижил хөтөлбөр болон арга зүйгээр хичээлээ заах зорилготой.